ΚΕΠ 0882 Δ. Αγκιστρίου - Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου Ν. Αττικής